torsdag den 22. oktober 2009

Hvordan laves en god perspektivering?

Når du skriver opgaver, skal de som oftest afsluttes med en perspektivering, men hvad er en perspektivering egentlig, og hvor skal man lægge sit fokus ?

Det skal imidlertid nævnes, at en perspektivering kan være flere forskellige ting, afhængig af hvilken opgave du skriver. Hvis vi eksempelvis taler om faget Teknologi på HTX, et fag der omhandler produktudvikling, er en perspektivering en vurdering af de fremtidige konsekvenser for dette produkt i et større perspektiv.

Som oftest er en perspektivering dog noget, du laver i en analyse i dansk eller engelsk for at demonstrere overblik.

Med dette menes, at du sammenligner værket med et andet værk/problemstilling/situation, som deler samme budskab/tema og kortfattet drager parallellen imellem de to i perspektiveringen. Dette gøres for at vise , at du har overblik over pensum, og at du forstår værket til bunds.

Samtidig kan det dog gøre sig gældende, at du perspektiverer til værkets samtid og nogle karakteristika ved denne periode. Eksempelvis vil det være oplagt at perspektivere ”Foran alteret” til det moderne gennembrud, da den indeholder nogle af de typiske træk for denne periode.

Et andet eksempel er at perspektivere ”Det forsømte forår” til debatten om den sorte skole.
Overordnet set er en god perspektivering, når du udviser, at du forstår værket i et større perspektiv.

Et eksempel på dette anvendt i praksis kan ses i Studienets romananalyse af ”Det forsømte forår”.